Дошколярик

Мої Новорічні вітання дошколярикам!💗🎄

Співаємо залюбки
Дивимось та навчаємось

Тести і вправи для майбутніх першокласників


Перелік того,
що має знати дитина
при вступі до школи

Навколишній світ
                   
Дитина 6-7 років, вступаючи до школи, має уміти відповісти на наступні запитання:
Назви своє повне ім'я. (Прізвище, Ім'я, По-батькові )
Скільки тобі років? (Мені ... років)
Назви дату свого народження. (Я народи(в,ла)ся число, місяць, рік)
Назви ім'я та по батькові твоєї мами, тата.
Де й ким працюють мама, тато?
Чи є в тебе брат або сестра? Скільки їм років? Старше вони тебе або молодше?
Як називається країна, у якій ти живеш?
У якому місті ти живеш?
Назви свою домашню адресу.
Які ти знаєш міста й країни?
Чим відрізняється місто від села?
Чи подобається тобі вчитися?
Чи хочеш ти ходити до школу? Чому?
Чим знімаються діти у школі ?
Для чого у школі дзвонить дзвіночок ?
Що буває дерев'яним, скляним, металевим, пластмасовим?
Що буває м'яким, твердим, сипучим, гладеньким, рідким, гострим?
Які ти знаєш ріки?
Чим відрізняється ріка від озера?
... та інші подібні запитання

Окрім цього ваша дитина має знати про наступне:
рослини і тварин;
властивості предметів і явищ;
початкові знання в області географії та астрономії;
уява про час
назви професій
пори року
...
      


Логіка та мислення

Без здатності до самостійного мислення навряд чи можливий інтелектуальний розвиток дитини.
Вже у 1-му класі Ваша дитина буде вирішувати завдання, які вимагатимуть від неї не просто дій за аналогією (копіювання дій вчителя), а і потребують можливість для "розумового прориву".
Тому вона мусить мати навички логічного мислення відповідно до свого віку.

При вступі до школи дитина має уміти:
міркувати;
виділяти головне;
аналізувати різні факти і точки зору;
зіставляти і порівнювати їх;
ставити питання і намагатися самостійно шукати відповіді на них;
порівнювати "більше", "менше" чи "дорівнює";
називати різницю двох фігур різної форми;
порівнювати за величиною 7 – 10 предметів однакової форми;
визначати числові закономірності;
сортувати та розподіляти предмети у запропонованому ряду слів, чисел, предметів ...;
визначати лишній предмет серед групи;
класифікувати предмети по одній чи більше ознакам (одяг, взуття, посуд і т.п. );
Може розділити складні фігури на декілька більш простих.
  


Пам’ять та уява

Успіхи дитини дуже залежать від його пам'яті. Пам'ять маленької дитини дуже добра, але вона образна та мимовільна, тобто вона запам'ятовує те, що було цікаве. Дитина не ставить перед собою завдання: мені треба запам'ятати цей вірш. У школі дитині прийде запам'ятовувати більші обсяги інформації. Вона повинна запам'ятати не те, що цікаво, а то, що потрібно, та ще стільки, скільки потрібно. Пам'ять потрібно, розвивати завчасно.    

Також велику роль у засвоєнні шкільних знань грає уява. Слухаючи пояснення вчителя, дитина повинна уявляти ситуації, з якими вона не зустрічалася у своєму житті, представляти образи, що не існують у дійсності.

Дитина, що вступає до школи має:

запам'ятовувати 7 з 10ти слів на слух;
запам'ятовувати 5 чисел підряд;
запам'ятовувати 6-8 картинок протягом 1-2 хв.;
уміти розказати на пам'ять декілька віршів;
уміти переказувати казки та розповіді;
уміти порівнювати два зображення по пам'яті;
домальовувати незакінчене зображення, доповнивши його деталями;
самостійно скласти не велику казку чи історію на задану тему.
   


Мова, мовлення та читання

До 6-7 років мова дитини повинна бути зв'язаною і логічною, з багатим словниковим запасом. Вона повинна правильно чути звуки й правильно їх виголошувати. Розвиток мовлення - одна з основних умова успішного оволодіння письмом та читанням.

Дитина, що вступає до школи мусить мати наступні навички щодо мовлення:
Складати коротку розповідь по картинках;
Переказувати казку або мультфільм;
Читати напам’ять віршики;
Співати пісеньки;
Проговорювати скоромовки;
Від сформованості навички читання значно залежить і наступна успішність по інших предметах, тому що в школі дуже скоро діти переходять до роботи з підручниками, які вони повинні вміти читати й розуміти прочитане.
         Саме вимоги щодо читання:
Вміє визначати місце звуку в слові;
Знаходить слова з певними звуками;
Вміє ділити слова на склади;
Читає слова з 2-4 складів зі швидкістю 8-10 слів на хвилину;

Мовленневе спілкування:
1. Діти знають алфавітну назву букв та їх звукове позначення;
2. Розрізняють та пояснюють багатозначні слова, утворюють споріднені слова(без вживання термінів);
3. Виконуюють вправи на словотворення;
4. Знають приказки, прислів'я, народні вирази, вміють вживати їх у мовленні;
5. Активний словник налічує 4500-5000 слів;
6. Здійснюють звуковий аналіз слів, не користуючись схемою звукового аналізу;
7. Помічають неправильність вислову в себе та в інших;
8. Вільно користуються вільними типами речень;
9. Вживають різноманітні форми звертання до дорослих і дітей;
10. Правильно розуміють і самостійно виконують завдання вихователя: складають описові, сюжетні розповіді, розповіді-міркування, придумують реалістичні та фантастичні сюжети;
11.  Уміють самостійно обирати тему для розповіді;
12. Пишуть друковані та писані літери в межах українського алфавіту та цифри натурального ряду;

    


Математика

Від дитини, що почала вивчати основи математики, вимагається високий рівень концентрації, неабияке розумове напруження, вміння узагальнювати і абстрактно мислити. Дуже важливо щоб дитина котра йде до 1-го класу вже були певні навички з математики, а саме ваша дитина має:    

Лічити предмети, розташовані хаотично, по колу, лічити групами (парами, трійками, п'ятірками), називати числа по порядку від будь-якого числа (у межах 20 зліва — направо або справа — наліво); виконувати дії додавання і віднімання, розв'язувати арифметичні задачі і приклади, користуючись картками з цифрами і знаками (в межах 10).
Позначати кількість відповідною цифрою.
Знати склад числа, у межах п'яти.
Порівнювати числа, встановлювати рівність з нерівності; формувати поняття про пару.
Ділити предмети, геометричні фігури на 2, 4 рівні частини, порівнювати ціле і частини, знаходити частину від цілого.
Визначати рівність і нерівність предметів незалежно від їх зовнішнього вигляду.
Групувати та класифікувати предмети.
Уміти порівнювати предмети за довжиною, шириною, висотою, товщиною.
Знати що геометричні фігури можна умовно поділити на дві групи:
площинні (круг, квадрат, прямокутник, чотирикутник) і об'ємні (куб, куля, циліндр).
Визначати форму предметів за допомогою геометричної фігури як еталона (м'яч, кавун — схожі на кулю, косинка — на трикутник і т.д.).
Орієнтуватися в просторі відносно себе та інших об'єктів; визначати словом розміщення предметів відносно себе та положення предметів відносно один одного, напрям за допомогою плану-схеми.
Послідовно називати дні тижня, знати, який день був учора, який сьогодні, який буде завтра.
Диференціювати поняття: зараз, згодом, раніше, пізніше.
Розуміти відношення між числами і цифрами до 20, використовувати знаки плюс (+), мінус (-), дорівнює (=), більше, менше (<, >).
Знати загальноприйняті міри вимірювання; сантиметр, метр, літр, кілограмом.
Розрізняти розташування предметів у просторі (вверху, внизу, ліворуч, праворуч, попереду, посередині, тощо). Користуватись планом-схемою. Орієнтуватися на аркуші паперу, сторінці зошита, книги.
Знати одиниці часу: в тижні сім днів, у місяці — чотири тижні, у році — 12 місяців.
Знати як за календарем визначають місяць, число, день.
Визначати час за допомогою годинника з точністю до півгодини.     


Образотворче мистецтво

         Що дає мистецтво дітям? Виховуються інтерес і любов до прекрасного, розвиваються естетичні почуття. Мистецтво розкриває багатство і різноманітність кольорів навколишнього світу, форм рухів, з його допомогою діти знайомляться з новими для них предметами і явищами життя, переймаються новими ідеями.

Йдучи у 1-й клас ваша дитина має уміти:
1. У малюванні: діти емоційно сприймають твори образотворчого мистецтва, помічають виразність образу і створюють образи та предмети з характерними ознаками в лініях, кольорах; самостійно малюють дрібні деталі, доповнюють зображення;
2. Створюють візерунки за мотивами українських вишиванок, кераміки, прикрашають ритмічно вирізані з паперу предмети побуту (одяг, посуд, іграшки) візерунком; промивають пензель, користуються серветками, не змішують фарб;
2.  У ліпленні: ліплять з декількох шматочків, з цілого шматка; переходять від обробки глини долонями до обробки пальцями;
3.  В аплікації: володіють технічними навичками та уміннями вирізувати, викладати й акуратно наклеювати; складають візерунки з рослинних елементів і геометричних форм на смужці, квадраті, прямокутнику, крузі та на опредмечених площинних предметах;
4. Виявляють інтерес, самостійність і творчість у роботі.


ПСИХОЛОГІЧНА ГОТОВНІСТЬ
Соціально-психологічна готовність дитини до школи, це готовність до нового етапу розвитку - школяра, це виражається у відношенні дитини до школи, до вчителя та навчальної діяльності, до однолітків, рідним і близьким, до самого себе.
Тому при вступі в 1-й клас дитина повинна :
Знати правила спілкування;
Наприклад: Знати коли звертатися на «ТИ» а коли на «ВИ», уміти вітатися та прощатися, вміти виражати свої думки і почуття.
Уміти вступати в спілкування з дорослими, з учителями і з однолітками.
Правильно сприймати ситуації уроку, правильно сприймати справжній сенс дій учителя, його
професійну роль.
Повинні бути розвинені такі якості особистості, які допомогли б спілкуватися і взаємодіяти з однолітками, поступатися в одних обставинах і не поступатися в інших. Кожна дитина повинна вміти бути членом дитячого суспільства і спільно діяти з іншими дітьми. Мати адекватну самооцінку.
В тому, як дитина починає оцінювати свої досягнення і невдачі, орієнтуючись на те, як оцінюють його поведінку інші, виявляється зростання його самосвідомості. Це є одним з показників психологічної готовності школяра до навчання. На основі правильної самооцінки виробляється адекватна реакція на осуд і схвалення.
Висока самооцінка може викликати неправильну реакцію на зауваження вчителя. У результаті може виявитися, що "школа погана", "вчитель злий" і т.п. Вміти правильно оцінювати свою поведінку.
Виконувати правила шкільного режиму, своєчасно приходити на заняття, виконувати
навчальні завдання в школі і вдома.
Вміти управляти своєю поведінкою без агресивності
Мати уявлення про навчальну діяльність.
Важливо мати позитивне ставлення до школи для формування інтересу до неї. Екскурсії до школи, зустрічі з учителями допомагають створювати у дитини позитивну установку на навчання в школі.
Вміти швидко освоюватися в новій обстановці. Відчувати шановливе ставлення рідних до її нової ролі учня.
Рідні повинні ставитися до майбутнього школяру, його вченню, як до важливої змістовної діяльності, набагато більш значимою, ніж гра дошкільника. Вчення для дитини стає основним видом його діяльності.
Має приваблювати школа своєю головною діяльністю - навчанням;

наприклад, бажання писати, читати, рахувати, розв'язувати задачі; вчитися, щоб бути, як тато.

Практичні завдання

Немає коментарів:

Дописати коментар